CANAL DE L'ALDEA CAMARLES

COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE L'ALDEA CAMARLES (Locals de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre) Polígon Venta Nova, Parc. 84 43.894 CAMARLES (Baix Ebre) Telfs.: 607 566 107 i 607 82 74 73

Wednesday, November 22, 2006NOTíCIES

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2006


Amb l’assistència de més de 200 propietaris la Comunitat de Regants del Canal de L’Aldea Camarles, ha celebrat, el passat 15 de desembre la seva junta ordinària amb l’assistència d’importants representants del Departament d’Agricultura i de l’empresa de la Generalitat, REGSA, que és qui gestiona el plans de regs a Catalunya.
Aquesta comunitat constituïda al 2003 gestiona un pla de reg d’un àrea bruta d’unes 6000 Ha, a partir d’una concessió d’aigua de l’any 1927 que mai ha estat usada.
Ens els últims anys s’ha normalitzat la situació legat de la comunitat, aconseguint que s’inclogués dintre dels plans de regs del govern de la Generalitat i s’han adjudicat una sèrie de projectes: estudi del sol general de la taca de reg, estudi del sol on han d’anar les canonades principals i les basses de reg, estudi de l’impacte ambiental i el projecte de rehabilitació de la concessió. Tos el primers ja estan executats i els dos últims acaben de ser exposats públicament a tos els ajuntament i altres organismes oficials per tal se ser presentats, amb la declaració del l’impacte ambiental a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, qui ha donat el vist i plau a tots aquestos treballs.
Durant aquest any 2006 s’han adjudicat també a els treballs perla confecció del cens informatitzat, treballa pràcticament acabat que va ser exposat per l’empresa HQA als assistents a la Junta General.
S’ha fet una bona feina, segons explica Joaquim Vilagrassa, president de la Comunitat, perquè en tres anys s’ha aconseguit activar una concessió que estava morta i oblidada i, ara, després de tots aquestos treballs i gestions acabem d’adjudicar el primer projecte constructiu per fer la captació de l’aigua del riu, l’impulsió i la primera bassa que, pel que fa a l’obra, es podria licitar dintre del 2007. Vilagrassa demanava també a tots els propietaris de finques afectats que es comencen a implicar en aquest projecte que ha d’aportar una gran riquesa per a l’agricultura del territori.

El president ha facilitat el resum de la gestió d’aquestos tres anys i el calendari dels temes pendents.

Assumptes resolts:
Constitució/restauració de la Comunitat (2002).
Actualització estatuts (d’acord amb la nova llei d’aigües) (2002).
Contactes institucionals (DARP, CHE, Ajuntaments, Cooperatives) (2002).
Contactes amb REGSA (2002).
Estudi Preliminar (Auding) (2003).
Comunicació als ajuntaments, consells comarcals, ACA, universitats, sindicats,
ecologistes,... (2003).
Recolzaments dels ajuntaments amb mocions als plenaris (L’Aldea, Camarles, L’Ampolla i El Perelló) (2004).
Adjudicació estudi de l’impacte ambiental (GAENA) (2004).
Estudi del sòl (CENSA) 300 punts de sondeig en tota l’àrea regable (2005).
Visita institucional a la CHE i sol·licitud inicial de la rehabilitació de la concessió (2005).
Adjudicació sondeigs a la captació, basses i canonades principals (GEOPLANING) (2005).
Adjudicació treballs per actualitzar el cens informàtic (HQA) (2005).
Presentació logotip de la Comunitat (2005).
Lliurament de l’avantprojecte i exposició pública (2006).
Lliurament i exposició pública de l’estudi de l’impacte ambiental (2006).
Adjudicació projecte constructiu 1ª fase, captació, impulsió i primera bassa (2006).
Subvenció de 19.000 euros tramitada des del Consell Comarcal del Baix Ebre amb aportacions (12.000) de la Generalitat i dels ajuntaments (7.000) de Tortosa, L’Aldea, Camarles, L’Ampolla i El Perelló. Treballs adjudicats a Àmbit Rural (2006).


Pendent (calendari):
(2007) Adhesió propietaris.
(2007) Amb el projecte i l’estudi de l’impacte ambiental es tramitarà la DIA (Declaració de l’impacte ambiental) i es farà la sol·licitud documentada de la rehabilitació de la concessió a la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).
(2007) Licitació 1ª fase obres d’infrastructura, captació, impulsió i primera bassa.
(2008) Reg de la primera fase.


(Contactes: Vilagrassa 607 82 74 73)

CONVOCATÒRIA

De la Junta General Ordinària de la Comunitat de Regants del Canal L’Aldea-Camarles, a celebrar el proper dia 15 de desembre, a les 20:00 hores en primera convocatòria, i a les 20:30 hores, en segona convocatòria, al domicili de la Comunitat, situat a la seu de la Coop. Olivarera del Baix Ebre, S.C.C.L., Pol. Indus. Venta Nova, Par. 84 de Camarles, sota el següent,
ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera junta general.
2.- Informe de la Presidència.
3.- Exposició de la situació actual del projecte.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.
5.- Precs i preguntes.

Camarles, a vint-i-dos de novembre de 2006.

Signat: Joaquim Vilagrassa Arasa.
PresidentAMPLIACIÓ DE L'ÀREA DE REG
En la Junta General Ordinària de desembre del 2005, ja es va informar que la CHE limitava l'àrea de reg justament al límit de la conca situada a l'altura dels barrancs de Sant Antoni i Gilet en els termes de L'Ampolla i de El Perelló, de forma que no es podia contemplar en aquesta fase les finques d'aquests municipis que estaven situats fora de la conca de l'Ebre, perque ès podia considerar un transvasament. En aquella mateixa junta geneal el president de la comunitat va informar als asistents que, una vegada tramitada la restauració de la concessió fins el límit de conca, es treballaria per ampliar la taca de reg a tota aquella àrea que ara es quedava exclosa. El DARP se'n ha fet ressò i aquests dies s'ha manifestat en sentit positiu, indicant que s'ampliarà per poder regar aquelles zones de L'Ampolla i de El Perelló.

(Agència Catalana de Notícies 21-11-2006)
El DARP ampliarà la taca de regadiu del canal Aldea-Camarles per incloure totes les zones regables de l'Ampolla i El Perelló
Jordi Marsal // ACN // 20.11.2006 18.50 h. Ref. 314065 // 3665 caràcters


Tortosa.- El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat ampliarà la taca de regadiu del projecte del canal Aldea-Camarles perquè pugui cobrir també les zones de reg previstes als termes municipals de l'Ampolla i el Perelló (Baix Ebre). Prop d'unes 400 hectàrees d'aquests termes no van ser incloses finalment al projecte perquè queden fora de la conca de l'Ebre, per evitar així que s'acabés qualificant de transvasament el canal.

Tot i que quan, fa pocs anys, es va reactivar l'interès per posar de nou en marxa del projecte de canal Aldea-Camarles els regants contemplaven fer arribar l'aigua de reg fins tota la zona interior del terme de l'Ampolla i part del Perelló (fins el barranc del Molà), la controvèrsia davant el que es podia considerar un possible transvasament i les reaccions contràries que això podia ocasionar entre el moviment social que protestava contra el Pla Hidrològic Nacional va frenar aquestes intencions.
I és que a partir del barranc de Sant Pere, al terme municipal de l'Ampolla, finalitza la conca de l'Ebre i comencen les conques internes de Catalunya. Per tant, portar aigua per regar fora de la conca de l'Ebre (part de l'Ampolla i bona part d'El Perelló formen part d'aquestes conques internes), podia ser tècnicament considerat un transvasament. Amb aquest argument, segons ha explicat el director dels serveis territorials del DARP, Antoni Espanya, el govern de la Generalitat, llavors en mans de CiU, va desestimar la idea 'per evitar suspicàcies amb la Plataforma en Defensa d e l'Ebre'.
Ara però, i després de diferents acords plenaris de tots dos municipis (governats per CiU amb majoria absoluta) reclamant l'arribada del regadiu als seus termes municipals, el govern de la Generalitat vol esmenar aquesta situació, incorporant a l'encàrrec del projecte executiu un projecte complementari que permeti l'ampliació de la taca de reg a les zones de l'Ampolla i el Perelló.
Aquest procediment es durà a terme, segons ha puntualitzat Espanya, tot evitant que es paralitzi la tramitació del projecte administratiu ja en marxa. 'Aniria un darrer de l'altre com si fossin dos fases. Així ningú es quedarà fora', ha explicat. 'Si diem a la CHE, ara, que el volem ampliar ens obligarà a fer un nou projecte. Hem dit als alcaldes que esperin i no es preocupin: no és qüestió de paralitzar les obres', ha afegit.
El president de la Comunitat de Regants del canal l'Aldea-Camarles, Joaquim Vilagrasa, ha avalat la possibilitat de presentar en el futur aquest projecte addicional. El president dels regants, que han portat aquest tema amb total discreció, ha recordat que va ser la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre la que va impedir que el regadiu es desplegués en tota l'àrea prevista atès que 'només pot arribar al límit de conca' i això va forçar la presentació d'un projecte que se cenyís a aquests termes i que no inclou l'espai de l'Ampolla i del Perelló.
En aquests moments l'avantprojecte del canal així com l'estudi d'impacte ambiental es troben en la seva 'fase final' i podrien ser aprovats en un termini d'entre 'dos i tres mesos', segons ha apuntat el mateix Espanya. Aquest calendari permetria encarregar els projectes executius aquest 2007 i començar les obres durant aquest mateix any vinent.
Segons ha explicat Vilagrasa, a més, l'adjudicació del projecte constructiu del sistema de captació i bombament així com de la bassa 1 és imminent. El president de la Comunitat, que compta en aquests moments amb uns 3.200 socis, s'ha mostrat confiat també que les obres puguin començar finalment durant aquest proper 2007.
Tot i disposar de concessió d'aigua des de principis de segle XX, el canal l'Aldea-Camarles encara no s'ha arribat a construir. El projecte aprovat contempla abastar unes 6.000 hectàrees per a reg de suport de cítrics i oliveres als termes de l'Aldea, Tortosa, Camarles, l'Ampolla i el Perelló (inicialment, en una franja molt reduïda). La inversió prevista en total és d'uns 7 MEUR, dels quals la Generalitat en finançarà un 85% (per la seva condició de regadiu de suport) i el 15% restant els regants.La taca de reg que en la actualitat es treballa és d'unes 6000 Ha.