CANAL DE L'ALDEA CAMARLES

COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE L'ALDEA CAMARLES (Locals de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre) Polígon Venta Nova, Parc. 84 43.894 CAMARLES (Baix Ebre) Telfs.: 607 566 107 i 607 82 74 73

Monday, September 25, 2006


ARTICLES

Joaquim Vilagrassa és el president de la Comunitat de Regants del Canal de L'Aldea Camarles i ha escrit alguns articles d'opinió per informar i contribuïr a la difusió del projecte de reg.

CANAL DE L’ALDEA CAMARLES
UNA REALITAT

He parlat moltes vegades d’aquest projecte de reg que, malgrat ser una concessió de l’any 1927, com he comentat també abastament, fins fa tres anys no s’ha mogut seriosament, a partir d’un grup de propietaris que ens vam reunir i, amb l’esforç de tots, vàrem aconseguir restaurar la Comunitat, legalitzar-la, fer que el Govern de la Generalitat ens prestés atenció per fer-se càrrec de la gestió d’un projecte de reg que assolirà quasi 6.000 Ha. en els termes de Tortosa, L’Aldea, Camarles, L’Ampolla i El Perelló.
La tasca més difícil ha estat el fer creïble el projecte perquè, després de sentir-ne parlar tant als nostres pares i als nostres avis, ningú es podia creure que això seria una realitat, després de quasi 80 anys.
Aquesta realitat, aquesta credibilitat, l’hem de basar, sobre tot, en la confiança que ens han dipositat quasi 600 propietaris que ja s’han registrat i ens han estat seguint i donant-nos suport en les assemblees informatives i en les dues Juntes Generals, animant-nos a continuar gestionant el projecte. Però la credibilitat ens la dona també el Govern de la Generalitat des del moment que ens inclou el projecte del “Canal de L’Aldea Camarles” dintre del Pla de Regs de Catalunya i s’encomana a Regsa, l’empresa de la Generalitat que gestiona els plans de reg de la Catalunya, la confecció de l’Avantprojecte, l’estudi de l’Impacte Ambiental, l’estudi del sòl (s’han fet més de 300 cates per totes les finques), l’estudi del terreny on anirà la captació (zona de Font de Quinto) i el terrenys on aniran emplaçades les 13 basses de reg.
L’últim treball que s’ha adjudicat, enguany, ha estat la confecció del cens informatitzat, un treball que ens permetrà tenir actualitzats la propietat, la dimensió, la situació i el cultiu de totes les finques de la zona regable.
Recentment hem celebrat la Junta General Ordinària del 2005, on s’ha informat de la feina feta enguany, s’han reforçar els ànims per continuar treballant i hem pogut constatat l’interès dels propietaris així com el Govern de la Generalitat, ambdós parts implicades, ben representades i presents a la Junta.
Per al 2006 s’haurà de confeccionar el projecte constructiu, per al que ja s’ha previst una partida als pressupostos del Govern de la Generalitat d’enguany.
Aquestes dades i tot el treball realitzat en aquestos tres primers anys, avalen la credibilitat de que parlava en un principi, que ens ha de portar al bon fi d’un projecte que representarà més riquesa per les nostres terres i, especialment, més riquesa per al nostre poble i per al nostres pagesos.
Enguany que no ha plogut a temps i ha estat un any de sequera, la pagesia que té cultiu de secà sap molt bé que, si haguéssim tingut el canal, enguany s’hagués salvat tota la collita. Això és el que pretenem. Aquí és on hem d’arribar.
Anem per feina que el “Canal de L’Aldea Camarles” és una realitat.
(J. Vilagrassa, Butlletí L’Aldea Gener 2006)

CANAL DE L’ALDEA CAMARLES

Ho recordo com una llarga i llunyana història, quasi una llegenda. Divendres 28 de setembre de 1.934 el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la concessió d’un cabdal de 1.400 litres per segon, de l’any 1927, per regar una zona de secà entre Tortosa i El Perelló. Tot això queda lluny, però la realitat és que acabem de celebrar la Junta General Ordinària corresponent al 2005, amb el suport de quasi 600 propietaris que ja s’han registrat per recolzar el projecte, un centenar dels quals hi foren presents, juntament amb els responsables del Departament d’Agricultura. Aquesta és l’actualitat.
Enguany hem tornat a treballar a peu d’obra en nous sondeigs del sòl de tota l’àrea regable, així com de la zona de captació, a Font de Quinto, i a la ubicació de les tretze basses de reg i de les canonades principals. Ara es treballarà per aconseguir la declaració de l’impacte ambiental per poder tramitar la rehabilitació de la concessió a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Ens hem esforçat tot l’any per anar avançant i s’està complint el calendari previst per la Comunitat i pel Govern de la Generalitat, de forma que en el 2006 es farà l’adjudicació del projecte constructiu i la licitació d’obres per operar al 2007.
La credibilitat del projecte ha anat en augment i, aquell somni dels nostres avis, sembla que finalment serà realitat. Enguany, que ha estat un any d’una cruel sequera, a tots ens ha vingut al cap la falta que ens fa el Canal de L’Aldea Camarles.
(J. Vilagrassa, Diari Tarragona 10-1-06)

REGAREM ?

“Aquest Ministeri ha resolt atorgar a la Comunitat de Regants d’Aldea Camarles, la concessió d’aigües del riu Ebre, la qual te sol·licitada en el terme de Tortosa i El Perelló per el reg de finques dels associats, i els sigui concedida, així mateix, la declaració d’utilitat pública i dels terrenys de domini públic necessaris per a les obres”
Aquest és un petit extracte de la concessió d’aigües firmada pel Director General d’Obres Hidràuliques el 14 de setembre de 1934, publicada al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 271, el divendres 28 de setembre del mateix any.
Tots hem sentit a parlar alguna vegada del Canal de l’Aldea Camarles i molts propietaris afirmen que, de fa molts anys, encara tenen estaques i senyals per les seves finques per on hi havia de passar.
Després de quasi setanta anys d’aquella concessió, amb una guerra civil pel mig, post guerra, dictadura franquista i restabliment de la democràcia i, segurament, amb esforços de molta gent que amb molta bona voluntat ho haurà intentat fer realitat en varies ocasions, ara tornem a provar-ho.
Un grup de propietaris dels actuals pobles afectats hem estat treballant per reconstruir aquella comunitat de regants i ho hem aconseguit. “Vols dir que regarem?”, me preguntava algun dels assistents a l’assemblea. El dubte s’ha instal·lat amb el temps i és fa difícil dissipar-lo. Si més no, continuem tenint la concessió, una comunitat en marxa, gent amb ganes de que funcioni i un govern amb un pla obert de transformació de secar en regadiu amb voluntat política de tirar-lo endavant. Me sembla que ara sí que regarem.
(J. Vilagrassa, Diari Tarragona 22-1-03)

SÍ, REGAREM

Entrant per la carretera vella del Perelló des de la costa del Ranxero, diuen que coincideix amb la Via Augusta, trobem a l’esquerra els argilers i a la dreta les obres del polígon Catalunya Sud, entre el terme de Tortosa i L’Aldea. Allí comença la zona regable del projecte del canal L’Aldea Camarles que s’allarga fins la carretera dels Molars al terme municipal de El Perelló. Regarà eventualment la zona baixa de les Barraques, tots els plans de l’Hostal de Don Ramón, i la zona del mas de Bermejo en direcció als Garidells, passant pel Pont Trencat.
Durant més de quinze dies hem estat explicant, pels pobles afectats en assemblees informatives que, una vegada hem tingut la comunitat restaurada, en orde i en funcionament, enguany toca estudi del sòl, confecció de l’avantprojecte, ambdós adjudicats i feina en marxa, i l’estudi de l’impacte ambiental, supeditat a l’avantprojecte pel que fa al traçat de les canonades, la situació de les quatre basses de reg i la captació d’aigua que, tot i que en antics projectes es preveia a la Pedrera de Piñol, a la partició de L’Aldea i Campredó, ara s’està estimant riu amunt a l’altura de Font de Quinto per centrar l’accés a l’àrea regable, salvar el turó de la serreta de les Veles i minorar el risc de la falca salina. L’any que ve toca projecte, el següent obres i, a primers del 2008, aigua a les primeres finques.
Amic, ara sí que regarem, me deia un pagès, convençut, a la sortida d’una de les assembles.
(J. Vilagrassa, Diari Tarragona 6-5-04)

CANAL L’ALDEA CAMARLES

És una història llarga, quasi una llegenda. Divendres 28 de setembre de 1.934, el número 271 del Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la concessió, per part de la Delegació dels Serveis Hidràulics de l’Ebre, d’un cabdal de 1.400 litres per segon per regar una zona de secà entre Tortosa i El Perelló. La publicació parla d’un expedient instruït pel senyor Dídac León i Núñez-Robles, com a president de la Comunitat de Regants de L’Aldea Camarles i que la Confederació de l’Ebre, el 27 de juny de 1927, ja havia informat aquest projecte, autoritzant la Comunitat i aprovant les seves ordenances i reglaments. No hem trobat supervivents d’aquella comunitat, però avis i pares ens han parlat moltes vegades d’aquest projecte que mai es va fer realitat. Hauran passat moltes dificultats, una guerra civil pel mig, una postguerra i una dictadura i, segurament, moltes més coses perquè, passats 77 anys, el canal no s’hagi fet. Però no interessa mirar enrere. El que sí interessa és que avui el projecte torna a ser una realitat. En els últims dos anys s’ha restaurat la Comunitat, s’han adequat els estatuts a la nova llei d’aigües, s’ha inclòs dintre d’un pla de regs del Govern de la Generalitat i s’han adjudicat els projectes d’estudi del sòl, el de l’estudi de l’impacte ambiental i l’avantprojecte, tots en execució. Les oliveres dels termes de Tortosa, L’Aldea, Camarles, L’Ampolla i El Perelló es regaran. Avui celebrem la tercera junta general ordinària de la nova comunitat. Ara va de bo.
(J. Vilagrassa, Diari Tarragona 20-11-04)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home