CANAL DE L'ALDEA CAMARLES

COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE L'ALDEA CAMARLES (Locals de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre) Polígon Venta Nova, Parc. 84 43.894 CAMARLES (Baix Ebre) Telfs.: 607 566 107 i 607 82 74 73

Wednesday, October 04, 2006

EXPOSICIÓ PÚBLICA

A data de desembre 2006 ha conclòs l’exposició pública del projecte de rehabilitació i l’estudi de l’impacte ambiental.PROJECTE

El projecte de rehabilitació de la concessió del Canal de L’Aldea Camarles està en exposició pública, al igual que l’Estudi d’Impacte Ambiental.
Previsiblement quedarà resolt dintre del mes d’Octubre i es presentarà a la Confederació Hidrogràfica de L’Ebre.

(Pàgina web de REGSA)
Quant al canal Aldea-Camarles, que preveu transformar 4.879 hectàrees, ja està redactat el projecte per a la rehabilitació de la concessió i l'Estudi d'Impacte Ambiental, i en exposició pública el tràmit d'Avaluació d'Impacte Ambiental. Quan la Generalitat realitzi la Declaració d'Impacte Ambiental, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre podrà rehabilitar la concessió. Ja s'ha licitat la redacció del projecte constructiu de la impulsió i de la bassa 1.
(Nota de REGSA en la informació de les actuacions a les Terres de l’Ebre)

En data 21-11-06 s'ha adjudicat el projecte de captació, impulsió i 1ª basa.

ER-03932.1 Assistència tècnica per a la redacció del projecte del Reg de l'Aldea-Camarles. Captació, Impulsió 1 i Bassa 1. Clau: ER-03932.1
Data de publicació: 25/10/2006
Pressupost base: 225.000,00€
Documents
Anunci DOGC n.4747 de 25/10/2006
Ofertants Data límit: 10/11/2006 13:00
Obertura de pliques Data: 16/11/2006 09:55
Adjudicació Data d'adjudicació: 21/11/2006
Ibérica de Estudios e Ingenieria, SA
Espanyola
189.000,01 €
9 mesos
21/11/2006